Pakiet kanałów Premium: HBO
Dostępny wyłącznie do pakietów Optimum i Platinum

29,99

Więcej informacji pod numerem: (48) 618-44-10 lub (48) 330 88 67